Hyperventilatie

Hyperventilatie

Hyperventilatie betekent letterlijk overmatige (hyper) ademenhaling (ventilatie). Wie hyperventileert, ventileert meer dan nodig om het koolstofdioxidegehalte in het bloed op de normale hoogte te houden. Hyperventilatie moet niet gedefinieerd worden als “snel ademhalen” (tachypnoe); dit kan namelijk best normaal zijn, bijvoorbeeld bij inspanning. Afhankelijk van de 

Hoe werkt de adem

Hoe werkt de adem

Ademhaling gebeurt meestal onbewust maar men kan ook bewust in- en/of uitademen of de adem even inhouden. Onbewuste inademing wordt gestuurd door een impuls vanuit het ademhalingscentrum in het verlengde merg van de hersenstam. Dit centrum reageert op de koolstofdioxideconcentratie. Stijgt deze concentratie, dan wordt krachtiger geventileerd om de concentratie